PIRKŠANAS NOTEIKUMI

ACCANTO LATVIA SIA

 

1. Vispārīgie noteikumi
1.1. Šie Noteikumi tiek piemēroti, slēdzot jebkādus līgumus starp Pārdevēju un Pircēju par Preču pārdošanu.

1.2. Pirms jebkādas Preču pasūtīšanas interneta veikalā lūdzam rūpīgi izlasīt šos Noteikumus un pārliecināties, ka tos pareizi sapratāt.

1.3. Veicot pasūtījumu interneta veikalā pircējs automātiski piekrīt šiem Noteikumiem un Privātuma politikai.

 

2. Informācija par Pārdevēju
Šie Noteikumi tiek piemēroti, iegādājoties Preces adresē 
www.accanto.lv (“interneta veikals”). Pārdevējs ir ACCANTO LATVIA SIA, uzņēmums kas ir pienācīgi reģistrēts un strādājošs Latvijas Republikā.

Juridiskās personas kods: 40203253269, PVN maksātāja numurs: LV40203253269,  Juridiskā adrese: Katlakalna iela 6D, Rīga, LV-1073.

 

3. Preces
3.1. Interneta veikalā sniegtajiem Preču attēliem ir ilustratīvs raksturs. Neskatoties uz to, ka Pārdevējs dara visu iespējamo, lai Preču krāsas tiktu atspoguļotas pēc iespējas precīzāk, Pārdevējs nevar garantēt, ka Pircēja ierīces ekrāns precīzi atspoguļos Preču krāsas. Pircējs saprot, ka Preces var nebūtiski atšķirties no to attēliem.
3.2. Gadījumā, ja pasūtīto Preci pārdot nav iespējams
Noteikumu 5.8. un 9.5.punktos norādīto apstākļu dēļ, Pircējs nekavējoties tiek informēts par to e-pasta veidā vai ar citu saziņas līdzekļu (pa telefonu vai ar SMS) palīdzību un šādas Preces pasūtījums tiek atcelts.
3.3. Pārdevējam ir tiesības noteikt minimālo un / vai maksimālo pasūtījuma daudzumu konkrētai precei vienā pasūtījumā.

 

4. Personas datu apstrāde
4.1. Pārdevējs apstrādā Pircēja personas datus saskaņā ar 
Privātuma politiku. Ņemot vērā to, ka Privātuma politikā ir norādīti svarīgi Noteikumu nosacījumi, iesakām Pircējam rūpīgi izlasīt tos un pārliecināties, ka visi Privātuma politikas noteikumi tam ir saprotami un pieņemami.

 

5. Pirkšanas-pārdošanas līguma noslēgšana
5.1. Veikalā un interneta veikalā iegādāties Preces drīkst Pircēji:
a) fiziskās personas,
b) juridiskās personas.
5.2. Pārdevēja noteiktā Preču pasūtīšanas kārtība nodrošina Pircējam iespēju pārbaudīt un izlabot kļūdas pirms galīgā pasūtījuma iesniegšanas. Ieteicams, lai Pircējs rūpīgi izlasa un pārbauda iesniegto pasūtījumu katrā pasūtījuma iesniegšanas posmā.
5.3. Līgums starp Pircēju un Pārdevēju uzskatāms par noslēgtu ar brīdi, kad Pircējs, interneta veikalā ir izveidojis Preču grozu, norādījis Pircēja vārdu, uzvārdu (latīņu burtiem) un piegādes adresi, precīzu pasta indeksu, izvēlējies maksāšanas veidu un iepazinies ar šiem Noteikumiem, nospiež taustiņu “Pasūtīt” un apmaksā pasūtījumu vai izvēlas apmaksas veidu, kas norādīts Noteikumu 10.1. punktā. Neapmaksājot Pasūtījumu, līgums tiek uzskatīts par nenoslēgtu. Pārdevējam ir tiesības sazināties ar Pircēju, izmantojot pasūtījumā norādīto tālruņa numuru vai e-pasta adresi, pamatojoties uz noslēgto līgumu vai risinot radušās neskaidrības saistībā ar līguma pildīšanu.
5.4. Kad Pircējs iesniedz pasūtījumu un apmaksā to vai izvēlas Noteikumu 10.1. punkta b. apakšpunktā norādīto maksāšanas viedu – tam tiek nosūtīts e-pasts, kas apstiprina pasūtījuma saņemšanu.
5.5. Sagatavojot pasūtījumu, Pārdevējs nosūta Pircējam e-pastu un/vai SMS, kā arī sazinās telefoniski informējot, ka Preces ir izsūtītas Pircējam vai ir sagatavotas saņemšanai veikalā (atkarībā no tā, kurš no Preču piegādes veidiem būs izvēlēts).
5.6. Katrs starp Pircēju un Pārdevēju noslēgtais līgums (pasūtījums) tiek reģistrēts un uzglabāts interneta veikala datu bāzē.
5.7. Slēdzot Līgumu, Pircējs piekrīt, ka pirkuma brīdī uz norādīto e-pasta adresi tiks nosūtīts elektronisks pasūtījuma apstiprinājums.
5.8. Gadījumā, ja Pārdevējam nav iespējas pārdot Preci, piemēram, tāpēc, ka Preces nav noliktavā, jo  Prece vairs netiek tirgota, vai kļūdas dēļ, kas ir saistīta ar interneta veikalā norādīto cenu, kā tas ir norādīts šo Noteikumu 9.5. punktā, Pārdevējs par to informē Pircēju e-pastā vai ar citu līdzekļu (pa telefonu vai ar SMS) palīdzību un pasūtījums tiks atcelts. Gadījumā, ja Pircējs jau būs samaksājis par Preci, Pārdevējs atmaksās samaksātās summas 14  (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā.

  

6. Kvalitatīva preču atgriešana un vienpusēja atkāpšanās no Līguma, patērētājam izmantojot atteikuma tiesības
6.1. Pircējam, kurš preces iegādājies interneta veikalā accanto.lv ir tiesības izmantot atteikuma tiesības, nenorādot iemeslu, un vienpusēji atkāpties no Līguma, atgriežot saņemtās Preces 14 (četrpadsmit) dienu laikā un saņemot samaksāto naudu. Preces atgriešanas izdevumi ir jāsedz Pircējam.

6.2. Pircējam kurš preces iegādājies klātienē, salonā: Katlakalna ielā 6D, Rīga, LV-1073 ir tiesības izmantot vienpusēja atteikuma tiesības tikai šo noteikumu 15. punktā noteiktajos gadījumos un ievērojot minētos norādījumus.
6.3. Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības un nevar atgriezt Preces Ministru kabineta 20.05.2014. noteikumu Nr. 255 “Noteikumi par distances līgumu” 22.punktā noteiktajos gadījumos, ja: Prece tiek izgatavota pēc Pircēja norādījumiem vai Prece ir nepārprotami personalizēta (pielāgota Pircēja personīgajām vajadzībām);
6.4. Pircēja tiesības 14 dienu laikā vienpusēji atkāpties no Līguma, atgriezt Preces Pārdevējam un saņemt naudu, izmantojot atteikuma tiesības, tiek piemērotas tikai interneta veikalā veiktiem pirkumiem un stājas spēkā no preču saņemšanas brīža. 
6.5. Lai izmantotu atteikuma tiesības, Pircējam ir jāinformē Pārdevējs par lēmumu atteikties no Līguma, nosūtot vai iesniedzot attiecīgu rakstveida paziņojumu brīvā formā, kurā būtu ietverts Pircēja paziņojums par atteikšanos no Līguma. Paziņojums par atteikšanos no Līguma vai atteikuma veidlapa iesniedzama elektroniski uz e-pastu:
info@accanto.lv vai saziņas līdzeklī whatsapp.
6.6. Pircējs nekavējoties, bet ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc tam, kad iesniedzis vai nosūtījis Pārdevējam atteikuma veidlapu vai paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu, atgriež vai nodod Preces Pārdevējam uzņēmuma juridiskajā adresē Katlakalna ielā 6D, Rīgā, LV-1073. Termiņš tiek uzskatīts par ievērotu, ja Pircējs Preces nodod vai nosūta Pārdevējam pirms 14 (četrpadsmit) dienu termiņa beigām. Pircējs sedz Preces atpakaļatdošanas izmaksas.
6.7. Atgriežamo Preci nedrīkst bojāt un lietot tā, ka tiek pārsniegta Preces lietošana tās rakstura, īpašību un darbību noskaidrošanai un pārbaudei. Pircējs cenšas saglabāt atgriežamajai Precei oriģinālo iepakojumu, autentiskās etiķetes un aizsargmaisiņus. Preces jāatgriež pilnā komplektācijā ar tādiem pašiem piederumiem, ar kādiem tika pārdotas, pievienojot Precei instrukciju un garantijas talonu, ja tie tika piegādāti ar Preci.
6.8. Pircējam, kurš atgrieza Preces, tiek atgriezta visa par Preci samaksātā nauda, neieskaitot piegādes izdevumus. Pārdevējs atgriež naudu par Precēm ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no dienas, kad Pārdevējs saņēmis informāciju par Pircēja lēmumu atkāpties no Līguma.

6.9. Pārdevējs pārskaita atmaksājamo summu uz Pircēja norādīto bankas kontu. 
6.10. Pārdevējs ir tiesīgs aizturēt naudas summas atmaksu Pircējam līdz brīdim, kad Pārdevējs saņēmis Preci vai Pircējs iesniedzis Pārdevējam apliecinājumu par to, ka Prece ir nosūtīta atpakaļ, atkarībā no tā, kura darbība ir veikta agrāk.
6.11. Gadījumā, ja Preces tika piegādātas Pircējam pēc atkāpšanas no Līguma:
a) Pircējam ir pienākums nekavējoties atgriezt Preces Pārdevējam;
b) Pircējs būs atbildīgs par Preču atgriešanas Pārdevējam izdevumu segšanu;
c) Pircējam ir pienākums pienācīgi rūpēties par Preču saglabāšanu līdz to atgriešanai Pārdevējam;

 

7. Piegāde
7.1. Pircējam izvēloties piegādi uz mājām, Preces piegādā transporta uzņēmums uz Pircēja rēķina. Atsevišķos Pārdevēja norādītajos gadījumos Preces tiek piegādātas uz Pārdevēja rēķina.
7.2. Pircējs, pasūtījuma brīdī izvēloties  Preču piegādes uz mājām pakalpojumu, apņemas norādīt precīzu Preču piegādes vietu. Precīza piegādes cena ir atkarīga no pasūtāmo Preču svara un cenas.
7.3. Preču izkraušanas un uznešanas, ka arī montāžas pakalpojumi nav iekļauti preču piegādes cenā un ir jāpiesaka atsevišķi vienojoties ar pārdevēju.
7.4. Preces tiek piegādātas uz Pircēja norādīto adresi nosakot termiņu vienojoties ar Preču pārdevēju. 
7.5. Pasūtot vairāk nekā vienu Preci, tās var tikt piegādātas dažādos laikos. Par to var tikt iekasēta papildu transporta maksa.

7.6. Ja tiek pasūtītas vairākas Preces ar dažādiem piegādes termiņiem, kopējais Preču piegādes termiņš tiek noteikts pēc garākā piegādes termiņa.
7.7. Īpašumtiesības uz Preci pāriet Pircējam ar to brīdi, kad kurjers nodod Preces Pircējam.
7.8. Sūtījuma piegādes brīdī Pircējam vai trešajai personai, kuru norādījis Pircējs, ir pienākums kopā ar transporta uzņēmuma pārstāvi pārbaudīt sūtījuma iepakojuma stāvokli. Ja Pircējs konstatē, ka sūtījuma iepakojums ir bojāts, Pircējam ir pienākums: 
- norādīt to kurjeram, kurš piegādājis Preci;
- pārbaudīt iepakojumu iekšpusē esošās Preces un, ja tās ir bojātas, bojājumus fiksēt ar fotogrāfijām.

- nekavējoties sazināties ar Preču pārdevēju
Ja Pircējs pieņem sūtījumu un paraksta dokumentus, tiek pieņemts, ka sūtījums ir piegādāts pienācīgā veidā.
7.9. Konstatējot sūtījuma iepakojuma bojājumu, Pircējam vai trešajai personai, kuru norādījis Pircējs, ir tiesības sūtījumu nepieņemt.
7.10. Pircējam vai trešajai personai, kuru norādījis Pircējs, pieņemot sūtījumu un parakstoties kurjeru pakalpojumus sniedzošās organizācijas pārstāvja iesniegtajā datu uzkrāšanas ierīcē vai uz papīra piegādes apliecinājuma bez piezīmēm, tiek pieņemts, ka Preces ir piegādātas nebojātā sūtījuma iepakojumā, papildu pakalpojumi, kas norādīti datu uzkrāšanas ierīcē vai papīra piegādes apliecinājumā, ir pienācīgi sniegti, ja nav norādīts pretējais.
7.11.  Ja plānotajā Preču piegādes dienā Preces netiek piegādātas, Pircējs nekavējoties, bet ne vēlāk kā nākamajā dienā pēc plānotās Preču piegādes dienas, par to informē Pārdevēju. 
7.12. Pircējam ir pienākums 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Preču piegādes brīža pārbaudīt Preču iepakojumus, daudzumu, kvalitāti, sortimentu, piederumus un komplektāciju. Ja Pircējs norādītajā termiņā neizpilda šo pienākumu un neiesniedz Pārdevējam pretenziju, tiek pieņemts, ka Preču iepakojums ir pienācīgā stāvoklī, bet daudzums, kvalitāte, sortiments, piederumi un komplektācija atbilst Līguma nosacījumiem.

 

8. Preču saņemšana noliktavā
8.1. Pēc Pircēja izvēles, pasūtītās Preces var bez maksas saņemt ACCANTO LATVIA SIA preču noliktavā Katlakalna ielā 6D, Rīgā, LV-1073.
8.2. Pēc tam, kad Pārdevējs ir sagatavojis Preces saņemšanai, Pircējs tiek informēts pa e-pastu vai ar citu saziņas līdzekļu (telefoniski vai SMS) palīdzību par to, ka Preces ir sagatavotas saņemšanai.
8.3. Pasūtītās Preces jāizņem ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit ) dienu laikā pēc tam, kad Pārdevējs informējis Pircēju pa e-pastu vai ar citu saziņas līdzekļu (telefoniski vai SMS) palīdzību par iespējamo Preču saņemšanu. Preces neizņemot šajā punktā norādītajā termiņā, tiek piemērota preču uzglabāšanas maksa 2 EUR/dienā, kas piemērojama un apmaksājama preces saņemšanas brīdī.
8.4. Īpašumtiesības uz Preci, saņemot to noliktavā, pāriet Pircējam ar to brīdi, kad Pārdevējs nodod Preces Pircējam.
8.5. Saņemot Preces veikalā, Pircējam ir pienākums:
a) norādīt pasūtījuma numuru;
b) norādīt pasūtījuma veicēja/pircēja rekvizītus
8.6. Preču saņemšanas brīdī Pircējam vai trešajai personai, kuru norādījis Pircējs, ir pienākums pārbaudīt Preču iepakojumu, daudzumu, kvalitāti, sortimentu, piederumus un komplektāciju:
a) konstatējot Preču iepakojuma bojājumu, Preču daudzuma, kvalitātes, sortimenta, piederumu un komplektācijas neatbilstību (-as), Pircējam vai trešajai personai, kuru norādījis Pircējs, ir tiesības Preces nepieņemt;
b) Pircējam vai trešajai personai, kuru norādījis Pircējs, pieņemot Preces, tiek pieņemts, ka Preces nodotas kārtīgā iepakojumā, Preču daudzums, kvalitāte, sortiments, piederumi un komplektācija atbilst Līguma nosacījumiem.

8.7. Ja pircējs pasūtītās Preces neizņem 60 dienu laikā, pēc tam, kad Pārdevējs informējis Pircēju pa e-pastu vai ar citu saziņas līdzekļu (telefoniski vai SMS) palīdzību par iespējamo Preču saņemšanu, pasūtījums tiek atcelts un pircēja iemaksātā naudas summa netiek atgriezta.

 

9. Preču cena un piegādes izdevumi 
9.1. Preču cenas būs tādas, kādas ir norādītas interneta veikalā
. Pārdevējs dara visu iespējamo, lai nodrošinātu, ka Preču cenas brīdī, kad Pircējs iesniedz pasūtījumu, ir pareizas. Ja Pārdevējs pamana, ka Preču cenās ir neprecizitātes, tiek piemērots šo Noteikumu 9.5. punkts.
9.2. Preču cenas var mainīties, taču šādām izmaiņām nebūs ietekmes uz jau noslēgtajiem Līgumiem.
9.3. Preču cenas tiek norādītas, ieskaitot PVN tādā apmērā, kāds tiek piemērots konkrētajā laikā Latvijas Republikā.
9.4. Preču cenas neietver piegādes un preču uznešanas vai montāžas izdevumus kā arī
preču iepakojuma utilizēšanu. Piegādes izdevumu izcenojums, kas ir norādīts interneta veikalā, var mainīties.
9.5. Ņemot vērā to, ka Pārdevēja interneta veikalā tiek piedāvāts ļoti plašs Preču sortiments, neskatoties uz visiem Pārdevēja saprātīgiem centieniem, nevar izslēgt gadījumu, ka Preces cena var būt norādīta nepareizi no Pārdevēja neatkarīgas tehniskās kļūdas dēļ. Gadījumā, ja Pārdevējs konstatē, ka Preču cena ir norādīta nepareizi, Pārdevējs par to informē Pircēju pa epastu vai ar citu saziņas līdzekļu (telefoniski vai SMS) palīdzību un atceļ pasūtījumu. Pircējam, ja tas vēlas iegādāties to pašu Preci par jauno pareizi norādīto cenu, tā ir jāpasūta no jauna. 

 

10.  Apmaksa

10.1. Interneta veikalā, kā arī klātienē veiktiem pasūtījumiem tiek piemērota tikai priekšapmaksa.
10.2. Par Precēm Pircējs var norēķināties:
a) skaidrā naudā vai ar bankas karti uz vietas ACCANTO LATVIA SIA salonā Katlakalna ielā 6D, Rīgā, LV-1073.
b) ar bankas pārskaitījumu uz Pārdevēja kontu, kas norādīts PVN priekšapmaksas faktūrrēķinā;

c) izmantojot Paysera Latvia SIA pakalpojumu
10.3. Pircēja izvēlētās Preces tiek rezervētas Pārdevēja sistēmā un Pārdevējs sāk pasūtījuma izpildi
tikai pēc pasūtījuma apmaksas.

 

11. Pircēja pienākumi
11.1. Pircējs apņemas pirkuma formā sniegt tikai pareizu un pilnīgu informāciju. Mainoties reģistrācijas formā norādītajai informācijai, Pircējam ir pienākums nekavējoties par to informēt pārdevēju.
11.3. Pircējam ir pienākums samaksāt par pasūtītajām Precēm un pieņemt tās šo Noteikumu noteiktajā kārtībā.
11.4. Neskatoties uz pienākumiem, kas paredzēti citos Noteikumu punktos, Pircējs apņemas pirms Preces lietošanas sākuma (tajā skaitā arī pirms tās salikšanas kopā, montāžas u. tml.) apskatīt Preci un pārliecināties, ka saņemtā Prece ir tā, kuru Pircējs pasūtīja.
11.5. Pircējam ir pienākums ievērot citas šajos Noteikumos un Latvijas Republikas tiesību aktos paredzētās prasības.

 

12. Pārdevēja pienākumi
12.1. Pārdevējs apņemas:
a) veltīt visas pūles, nodrošinot apstākļus, lai Pircējs varētu pienācīgi izmantot sniegtos pakalpojumus;
b) cienīt Pircēja privātumu, Pircēja personas datus apstrādāt tikai Noteikumos, Privātuma politikas un Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā.
12.2. Pārdevējs apņemas ievērot visas šajos Noteikumos norādītās prasības.

 

13. Preču garantija
13.1. Visām precēm tiek piemērota 2 gadu garantija, kas tiek aprēķināta no dienas, kad preces piegādātas pircējam, saglabājot darījuma apliecinošu dokumentu:
pirkuma čeks, pavadzīme, rēķins.
13.2. Preces ražotāja garantijas saistības ir spēkā tikai tādā gadījumā, ja nav pārkāpti Preces ekspluatācijas noteikumi. Pirms Preces lietošanas Pircējam rūpīgi jāizlasa Preces ekspluatācijas instrukcija, ja tāda ir.

 

14. Preces kvalitāte
14.2. Preču fotogrāfijas ir paredzētas tikai ilustratīviem nolūkiem, oriģinālie produkti var atšķirties no attēlotajiem. Ievietotās preces fotogrāfijas nevar tikt izmantotas kā pretenziju pamats. Prece uzskatāma par atbilstošu, ja tā atbilst interneta veikalā sniegtajam paraugam, modelim vai aprakstam.
14.3. Pārdevēja sniegtā garantija neierobežo Pircēja tiesības, kuras, iegādājoties neatbilstošas kvalitātes preces, nosaka Latvijas Republikas normatīvie akti. 

 

15.  Garantija un Pircēja tiesības neatbilstošas preces gadījumā
15.1. Preču trūkumi tiek novērsti, kā arī neatbilstošas Preces tiek aizstātas pamatojoties uz šajos Noteikumos nostiprināto kārtību un ņemot vērā piemērojamo Latvijas Republikas tiesību aktu prasības.
15.2. Pircējs, kurš vēlas iesniegt sūdzību par nekvalitatīvām vai nepilnīgas komplektācijas Precēm, to var izdarīt informējot pārdevēju e-pastā: info@accanto.lv
15.3. Iesniedzot sūdzību, Pircējam ir jānorāda šāda informācija:
a) Preces un pasūtījuma numurs, kā arī pircēja rekvizīti
b) jānorāda Preces defekts, bojājuma pazīmes vai trūkstošā daļa;
c) jāiesniedz citi pierādījumi, piemēram, Preces fotogrāfija, nekvalitatīvās vietas fotogrāfija (ja tas ir mehānisks bojājums un to ir iespējams nofotografēt), Preces iepakojuma fotogrāfija u. c.
15.4. Izskatot sūdzību, atbilde tiek sniegta 14 (četrpadsmit) dienu laikā no sūdzības saņemšanas dienas.
15.5. Iespējami neatbilstošas kvalitātes Preces vispirms tiek nogādātas Pārdevēja noteiktos garantijas apkalpošanas servisos. Tikai konstatējot, ka Prece ir neatbilstošas kvalitātes Prece, Pircēja lūgums par neatbilstošas kvalitātes Precēm var tikt izpildīts. Ja tiek konstatēts, ka Prece atbilst kvalitātes prasībām, pirc
ējs no savas puses sedz radušos izdevumus šī procesa laikā.
15.6. Garantijas apkalpošanas ilgums ir no 7 līdz 30 (septiņām līdz trīsdesmit) kalendārajām dienām. Uzsveram, ka visos gadījumos garantijas apkalpošanas procesu cenšamies īstenot pēc iespējas īsākā laika periodā. 
15.7. Ja pircējs konstatē neatbilstošas kvalitātes Preci un vēlas to atgriezt, Pārdevējs apņemas nodrošināt Pircējam Preces atgriešanu, atlīdzinot Pircējam Preces atgriešanas izdevumus. Ja Pircējs izvēlas Preces atgriešanas veidu, kas atšķiras no Pārdevēja piedāvātā atgriešanas veida, kā rezultātā rodas neproporcionāli un lielāki izdevumi, Pārdevējam nav pienākums segt šādus Preču atgriešanas izdevumus. 
15.8.    Ja pircējs konstatē neatbilstošas kvalitātes Preci,
Pārdevējam ir tiesības pieprasīt veikt preces diagnostiku un garantijas servisu.

15.9. Pārdevēja pienākums ir nodrošināt noteiktās preces garantiju izpildi. Nekvalitatīvai precei veikt remontu vai atsevišķos gadījumos, ja defektētās preces remonts nav iespējams, veikt preces maiņu, nosakot termiņu pēc vienošānās ar preču piegādātāju.

 

16. Atbildība
16.1. Pircējs atbild par darbībām, kas veiktas, izmantojot interneta veikalu, tajā skaitā, bet ne tikai, par pirkuma formā sniegto datu pareizību. Pircējs uzņemas atbildību par sekām, kas radās reģistrācijas formā sniegto datu kļūdu vai neprecizitātes dēļ.
16.2. Aizpildot pirkuma formu interneta veikalā, Pircējs atbild par savu pieslēgšanās datu uzglabāšanu un (vai) nodošanu trešajām personām.
16.3. Pārdevējs, ciktāl tas nav pretrunā ar piemērojamiem tiesību aktiem, tiek atbrīvots no jebkādas atbildības tajos gadījumos, kad zaudējumi rodas tāpēc, ka Pircējs, neņemot vērā Pārdevēja rekomendācijas un savas saistības, neiepazinās ar šiem Noteikumiem, šo Privātuma politiku un citiem Noteikumos norādītajiem dokumentiem, lai gan šāda iespēja tam tika nodrošināta.
16.5. Par Līguma, kas noslēgts izmantojot interneta veikalu, pārkāpumu puses atbild Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā.
16.8. Pārdevējs neatbild par citu uzņēmumu vietnēs sniegto informāciju, pat ja Pircēji nokļūst šajās vietnēs, izmantojot Pārdevēja interneta veikalā esošo norādi.

 

17. Notikumi ārpus Pārdevēja kontroles
17.1. Pārdevējs nebūs atbildīgs par Līguma vai jebkādu saistību saskaņā ar Līgumu nepildīšanu vai izpildes kavēšanu, ja šāda nepildīšana vai kavēšana radās saistībā ar notikumiem ārpus Pārdevēja kontroles, kā tas ir definēts šo Noteikumu 17.2. punktā.
17.2. Notikums ārpus Pārdevēja kontroles nozīmē jebkādas darbības vai notikumu, kuru Pārdevējs pamatoti nevar kontrolēt.
17.3. Gadījumā, ja notiek notikums ārpus Pārdevēja kontroles, kas ietekmē pienācīgu Pārdevēja saistību izpildi saskaņā ar Līgumu:
a) Pārdevējs nekavējoties informēs Pircēju;
b) Pārdevēja saistību, kas izriet no Līguma, izpilde tiks apstādināta un saistību izpildes termiņš tiks pagarināts par termiņu, kas vienāds ar notikuma ārpus Pārdevēja kontroles ilgumu. Ja notikumi ārpus Pārdevēja kontroles ietekmē Preču piegādi Pircējam, Pārdevējs saskaņos jaunu piegādes datumu pēc Pārdevēja notikumu ārpus Pārdevēja kontroles beigām.

 

 

18. Citi noteikumi
19.1. Jebkuram Līgumam, kas tiek slēgts starp Pārdevēju un Pircēju, tiek piemēroti šie Noteikumi kopā ar dokumentiem, kas ir skaidri norādīti Noteikumos. Jebkādas atkāpes no šiem Noteikumiem ir spēkā tikai tādā gadījumā, ja tās ir noformētas ar rakstisku dokumentu.
19.2. Pircējam, ņemot vērā Latvijas Republikas tiesību aktus, ir noteiktas tiesības, kas ir saistītas ar neatbilstošas kvalitātes Precēm. Nekāds šo Noteikumu nosacījums nebūtu jāinterpretē kā tāds, kas aprobežo vai ierobežo šādu tiesību izmantošanu. 
19.7. Šiem Noteikumiem un attiecībām starp pusēm saskaņā ar šiem Noteikumiem (tajā skaitā arī Līguma slēgšanas, spēkā esamības, piemērošanas un izbeigšanas jautājumiem) piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti, un tie skaidrojami, pamatojoties uz Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
19.8. Katrs strīds, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no šiem Noteikumiem vai ir saistīti ar šiem Noteikumiem, to pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā esamību, galīgi izšķirami Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
19.9. Strīdi starp Pircēju un Pārdevēju risināmi savstarpēju sarunu ceļā. Ja Pārdevējs atsakās apmierināt Pircēja sūdzību vai Pircējs nepiekrīt Pārdevēja piedāvātajiem risinājumiem un nosaka, ka tā tiesības vai intereses tika pārkāptas, Pircējs var iesniegt sūdzību Patērētāju tiesību aizsardzības centrā.

 

Noteikumi stājas spēkā no 23.03.2022

Product added to wishlist
Product added to compare.